آسیب رباط صلیبی(ACL)

آسیب رباط صلیبی(ACL)
آسیب ACL ]چیست؟

آسیب رباط صلیبی قدامی

 

آسیبACL از آسیب های نسبتا شایع زانودر میان ورزشکاران رشته های فوتبال،والیبال ،بسکتبال،هندبال و ژیمناستیک است که به دلیل داشتن حرکات چرخشی ورزشکاران دچار آسیب می شوند.این رباط ممکن است دچار پارگی کم تا پارگی کامل شود و در زنان نسبت به مردان به دلیل تفاوت های آناتومیک بیشتر رخ می دهد. ممکن است همراه با آسیب ACLمنیسک داخلی و رباط جانبی داخلی هم دچار آسیب شود.تمرینات تقویتی و تمرینات مربوط به هماهنگی عصبی و عضلانی ریسک آسیب را تا 50%کم میکند.

در موارد پارگی کامل معمولا جراحی انجام می شودکه بعد از جراحی نیز تمرینات تقویتی ،تعادلی کششی ،تمرینات مربوط به چابکی ورزشکار باید زیر نظر فیزیوتراپیست انجام شود تا ورزشکار بتواند مجددا فعالیت ورزشی خود ا ادامه دهد.