انتخاب تشک مناسب

انتخاب تشک مناسب
چه نوع تشکی برای خوابیدن مناسب است؟


شما به یک تشک نیاز دارید که بدن شما را در وضعیت نرمال نگه دارد و قوس کمر را حفظ کند و باسن و پاشنه ها و شانه ها و سر شما را در راستای مناسب قرار دهد  . اگر تشک شما خیلی سفت باشد بر نقاط اصلی بدن شما فشار وارد می کند و راستای ستون فقرات را به هم می ریزد و باعث بی خوابی و درد ستون فقرات میشود .اگر تشک شما  خیلی نرم باشد .نمی تواند بدن را کاملا حمایت کند و باعث درد ستون فقرات و کمردرد و بی خوابی میشود.پیشنهاد میشود تشک نه خیلی نرم و نه خیلی سفت باشد.بهتر است تشک کمی نرم و مایل به سفت باشد .