سردرد گردنی

سردرد گردنی
سر درد گردنی چیست؟


خصوصیات سردردهای گردنی درد در سر و گردن است که منشأ آن از ناحیه‌ی گردن می‌باشد. سردردهای گردنی نوعی سر درد ثانویه هستند. این طبقه‌بندی به دلیل منشأ سردرد است که در گردن می‌باشد. عصب اصلی در ناحیه گردن که مرتبط با سردرد گردنی است، عصب اکسیپیتال در پایین جمجمه می‌باشد. این ناحیه علاوه بر عصب اکسیپیتال، شامل عصب سه‌قلو نیز می‌باشد، به همین دلیل است که سردرد گردنی در نواحی صورت و پیشانی نیز احساس می‌شود.

 

نشستن در وضعیت غلط هنگام کار با کامپیوتر باعث گردن درد و سر درد می شود (تصویر سمت چپ )،شیوه صحیح نشستن  هنگام کار کردن با کامپیوتر در تصویر سمت راست نشان داده شده است.