مطالب آموزشی

دیسک کمر
دیسک کمر

دیسک بین مهره ای چیست؟

خار پاشنه
خار پاشنه

خار پاشنه چیست؟

نقاط ماشه ای(trigger point )
نقاط ماشه ای(trigger point )

نقاط ماشه ای (تریگر پو

دیسک گردن(علل،علائم،درمان)
دیسک گردن(علل،علائم،درمان)

دیسک گردن(علل،علائم،د

درد های شانه (علل،علائم،درمان)
درد های شانه (علل،علائم،درمان)

دردهای شانه(علل،علائم

کشیدگی تاندون های شانه(تاندونیت شانه)
کشیدگی تاندون های شانه(تاندونیت شانه)

یکی از مشکلات شایع در

آرنج تنیس بازان(tennis elbbow)
آرنج تنیس بازان(tennis elbbow)

آرنج تنیس بازان(tennis elbo